QNETIC – Mobile

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସାଗୁ ଦୋସା

ସାଗୁଦାନା- ୨ କପ୍‌‌
ବାଦାମ- ୧କପରୁ କମ୍‌‌
ପନୀର – ୫୦ ଗ୍ରାମ
ଅଦା- ଅଳ୍ପ
କଞ୍ଚାଲଙ୍କା- ୩ ରୁ ୪ଟି
ଧନିଆପତ୍ର- ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ
ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ- ଅଳ୍ପ
ତେଲ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ
ଲୁଣ- ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ – ପ୍ରଥମେ ସାଗୁଦାନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପନିରକୁ କୋରି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସରେ କଡେଇ ବସାଇ ତେଲ ଗରମ କରି ଏଥିରେ ବାଦାମ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ବାଦାମ,ଅଦା,କଞ୍ଚାଲଙ୍କା,ଧନିଆ ପକାଇ ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବତୁରାଇଥିବା ସାବୁଦାନା, ଧନିଆପତ୍ର ଓ ପେଷିଥିବା ବାଦାମକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପେଷି ପିଠା ଆଣ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ତାୱା ବସାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତାୱାରେ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପିଠା ଭଳି ଗୋଲ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଉଭୟ ପଟକୁ ଓଲଟାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଝିରେ ରଖିଥିବା ପନିର ଦେଇ ଉଭୟ ପଟକୁ ସେକି ଦୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଚଟଣି ସହ ଖାଆନ୍ତୁ।

Comments are closed.