QNETIC – Mobile
Browsing Tag

yummy dosa odia news odisha news

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସାଗୁ ଦୋସା

ସାଗୁଦାନା- ୨ କପ୍‌‌ ବାଦାମ- ୧କପରୁ କମ୍‌‌ ପନୀର – ୫୦ ଗ୍ରାମ ଅଦା- ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା- ୩ ରୁ ୪ଟି ଧନିଆପତ୍ର- ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ- ଅଳ୍ପ ତେଲ - ଆବଶ୍ୟକ…
Read More...

ସରଳ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟା ଦୋସା

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗହମ ଅଟା – ୧କପ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ – ୨କପ ଖଟା ଦହି – ୧କପ ଜିରା – ୧ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା – ୪ଟି କଟା ଯାଇଥିବା ଲୁଣ - ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭୁସଙ୍ଗପତ୍ର – ୫ ରୁ ୬ଟି ତେଲ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ…
Read More...