nua o banner

ରିୟଲମି ଆଣିଲା ୨ଟି ଦମଦାର ଫୋନ୍, ଦାମ୍ ମାତ୍ର ଏତିକି

BSKY banner  750×100

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରିୟଲମି ନିଜ ପି୧ ଏବଂ ପି ୧ ପ୍ରୋ ବଜାରକୁ ନେଇଆସିଛି । ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ୬.୭ ଫୁଲ ଏଚଡି ପ୍ଲସ ଡିସପ୍ଲେ, ୧୨୦ ହର୍ଜ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ୫ ହଜାର ଏମଏଏଚ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୧୪କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ । ମିଡ ରେଞ୍ଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ମଡେଲକୁ ବଜାରକୁ ନେଇଆସିଛି ।

୧୭ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ, 5G ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅଧିକ ପଇସା

ପିଓ୍ବାନ୍ ୬ ଜିବି ଏବଂ ୧୨୮ ଜିବି ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍ ୧୫,୯୯୯ ଟଙ୍କା ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ । ସେହିଭଳି ଏହାର ୮ ଏବଂ ୨୫୬ ଜିବି ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍ ୧୮,୯୯୯ ଟଙ୍କା । ପିଓ୍ବାନ୍ ପ୍ରୋ କଥା କହିବା ତ ଏହାର ୮-୧୨୮ ଜିବି ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍ ୨୧,୯୯୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୮-୨୫୬ ଜିବି ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍ ୨୨,୯୯୯ ଟଙ୍କା । ରିୟଲମି ପିଓ୍ବାନକୁ ୨ଟି ରଙ୍ଗ ଯଥା ସବୁଜ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିବାବେଳେ ପିଓ୍ବାନ୍ ପ୍ରୋକୁ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି ।

Comments are closed.