QNETIC – Mobile

ବିନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବୋଲ ମାନୁଛନ୍ତି ଶୁଆ

ରେଙ୍ଗାଲି: ସାଧାରଣତଃ ଶୁଆ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶୁଆ ରଖି ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହିଲେ ଶୁଆ ଭଲ ବୋଲ ମାନିଥାଏ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭୂଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗଲୋଇ ଗ୍ରାମର ଦିନେଶ କୁମାର ନାଏକ। ଦିନେଶ ବିନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଦୁଇଟି ଶୁଆ ପାଳନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଶୁଆକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୁଇ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଦିନେଶର କାନ୍ଧରେ ବସି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଶୁଆ ପୋଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।

Comments are closed.