Browsing Tag

earth quake

ଚୀନରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୭.୪

ବେଜିଂ: ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଚୀନରେ ଏକ ବଡଧରଣର ଭୂ କମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦେଶର କ୍ୱିଙ୍ଗହାଇ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ୨.୪ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ…
Read More...