mission shakti banner
Browsing Tag

iran-rial-beautiful-country

ଭାରତର ୧ଟଙ୍କା ଏହି ଦେଶରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ

ସମାଜ ଡିଜିଟାଲ ଡେସ୍କ: ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ୧ଟଙ୍କା ୫୦୦ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ । ଏହି ଦେଶ ବିଶ୍ୱର…
Read More...