Browsing Tag

how to grow lipstick plant odia news

ଘରେ ଲଗାଇବେ କି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗଛ? ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ନେବେ ଯତ୍ନ..

କେବେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗଛ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଗଛକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଯତ୍ନ କିଭଳି ନେବେ ତାହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗଛକୁ…
Read More...