ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଡ଼. ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼ିସନାଲ ପ୍ରିନସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନିଯୁକ୍ତ

Comments are closed.