Browsing Tag

side effects of coffee in summers

ଖରାଦିନେ କଫିର ଗୋଟିଏ ଢୋକ ବି ବିଷ ସମାନ ! ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ହୁଏ କ୍ଷତି

ସମାଜ ଡିଜିଟାଲ ଡେସ୍କ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗରମ ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ, ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ଏବଂ ଏପରି…
Read More...