Browsing Tag

Scented Candles

ପ୍ରାଣଘାତୀ ହୋଇପାରେ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମହମବତୀ

ମହମବତୀ ନିଜେ ଜଳି ଆଖପାଖକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୨୨୧-୨୦୬ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନର ହ୍ବେଲ୍‌ ଅଫ ଫ୍ୟାଟ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ମହମବତୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ବି ପାଖାପାଖି ସେହି ସମୟରେ ମହମବତୀର…
Read More...