ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ

ସଂକ୍ରମଣଜନିତ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜ ଘର ଓ ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଘରର ସ୍ନାନାଗାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲିଚିଂରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିବାର ଭୟ ରହିଛି।

– ରୋଷେଇ ଘର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ, ଯାହା କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣଜନିତ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଅସରପା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକ କାରଣରୁ ଆମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ସେତେଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ।
– ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଭଲଭାବେ ଧୋଇବା ସହ ଏହାକୁ ପୋଛି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇଘର ଝରକାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଛୋଟ ପୋକ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ।
– ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନରେ ଥରେ ଘର ପୋଛିବାବେଳେ ଲୁଣ ୨ଚାମଚ ବାଲଟିଏ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପୋଛିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଘର ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।

Comments are closed.